+420 573 341 641
  info@walmag.cz

Servis břemenových magnetů


Revize a certifikace břemenových magnetů

Tak jako všechny závěsné manipulační prostředky, také břemenové magnety samozřejmě podléhají určitým nařízením a musejí splňovat stanovené bezpečnostní požadavky.

Z hlediska bezpečnosti pracovníků obsluhy břemenových magnetů je tedy za potřebí v pravidelných intervalech provádět kontroly a zkoušky nosnosti těchto magnetů.

U permanentních břemenových magnetů kontrolujeme celkový stav magnetu, stav jistících prvků proti samovolnému vypnutí, řádné označení magnetů (štítky) a v neposlední řádě to nejdůležitější – odtrhovou sílu.

Pro permanentní břemenové magnety je normou ČSN EN 13 155 stanoveno, že musí mít sílu odtržení odpovídající nejméně trojnásobku nosnosti při podmínkách určených výrobcem. V praxi to znamená, že například magnet Neolift 500 s maximální nosností 500 kg musí splnit test odtrhem s výsledkem minimálně 1 500 Kg.

Pro provádění takovýchto zkoušek jsme vybaveni servisním automobilem a mobilní zkušební stolicí, se kterou přijedeme přímo k Vám do provozu. Máte tak minimální prostoje výroby kvůli opravě a povinné certifikaci, garanci 100% stavu břemenových magnetů pro případ revize a inspekce BOZP a to vše bez zbytečných nákladů na přepravu do servisního střediska.

Po provedení všech zkoušek s kladným výsledkem je ke každému magnetu vystaven certifikát deklarující splnění všech podmínek pro bezpečný provoz.

Opravy a repase břemenových magnetů

V případě, že magnet nevyhověl při povinné roční kontrole a není možné nedostatky odstranit přímo na místě, nebo pokud máte nefunkční či poškozený břemenový magnet, jsme jakožto výrobce schopni magnet opravit tak, aby byl opět schopen bezpečného provozu a splňoval všechny bezpečnostní požadavky.

Zkrátka ze starých, nefunkčních a nevyhovujících magnetů uděláme opět magnet, který bude nejen fungovat, ale i vypadat jako nový.

 

Manažer servisního střediska

Bc. Petr Helsner
phelsner@walmag.cz
602 518 182 | 573 341 662